Cursus Twee-fasen aanbestedingen: Bouwteams

Faam is actief in de wereld van aanbestedingen. Klanten krijgen bij ons deskundige ondersteuning voor EMVI en Best Value aanbestedingen. De ‘twee-fasen’ aanbestedingsvorm wordt steeds populairder in de markt. Frank heeft zich hierin verdiept met een cursus Bouwteams.

Bij een twee-fasen aanbesteding werken de opdrachtgever en de aannemer eerst samen aan de ontwerpfase. In deze fase worden verschillende oplossingen en ideeën besproken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid of innovatie. Als deze fase succesvol is afgerond, wordt er een uitvoeringsovereenkomst tussen partijen gesloten en start de realisatiefase. Komen de partijen er niet uit, dan eindigt het twee-fasen contract na de ontwerpfase.

Bij een reguliere aanbesteding gaat het om de selectie van beste oplossing voor de beste prijs. Terwijl het bij de twee-fasen aanbesteding gaat om de selectie van die partij waarbij samen de beste oplossing voor de beste prijs bepaald wordt. Door deze manier van intensieve samenwerking wordt het beste resultaat bereikt voor beide partijen!

Faam heeft jarenlange ervaring op het gebied van design to maintain, transitie & mobilisatie van nieuwe contracten en maintenance management. De rol van de adviseur in een Bouwteam levert een belangrijke bijdrage aan een positief eindresultaat.
Belangrijke aspecten voor een succesvol bouwteam zijn cultuur, teamvorming, teamsamenstelling en leiderschap De kernwaarden van Faam sluiten naadloos hierbij aan.

Wij zijn daarom van toegevoegde waarde voor jouw bedrijf!

Meer weten over deze aanpak en de rol van Faam in een Bouwteam?

Neem dan gerust contact op met Frank.