Techniek & Proces

Uw assets moeten op een betrouwbare en veilige wijze functioneren. Een goed logistiek onderhoudsproces is essentieel voor het op niveau houden van de bedrijfszekerheid van een areaal en de assets.

Faam: sparringpartner bij uitstek

Onze consultants combineren kennis uit de praktijk met een stevige theoretische basis. Deze sterke mix zorgt ervoor dat Faam uw sparringpartner is op vele terreinen. Onze expertise ligt op het gebied van alle assets en voorzieningen aanwezig in een areaal, zoals railinfrastructuur, verhardingen, markeringen, ondergrondse infra, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, dynamische verkeersmanagementsystemen, (beweegbare) bruggen, tunnels, sluizen, keringen, oevers en (water)wegmeubilair. Wij hebben een brede kennis op diverse gebieden, zoals werktuigbouwkunde, elektrische installaties, ICT en civiele techniek.

Onze dienstverlening voor dit kennisgebied

  • We voeren RAMS-analyses uit.
  • We stellen (risicogestuurde) onderhoudsconcepten op;
  • We configureren en implementeren onderhoudsmanagementsystemen, zoals Ultimo en Maximo.
  • We richten uw onderhoudsorganisatie in.
  • We stellen trendanalyses en verbetervoorstellen op.
  • We leveren ad interim-diensten, zoals Directeur Asset Management, Asset/Maintenance manager, Maintenance engineer, Contract/Service manager.
  • We implementeren verandertrajecten naar assetmanagement

Vragen of meer weten over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op:

Remco Cornelissen

Bel: 06 - 23 83 00 24
Stuur een e-mail

Remco Cornelissen

Gerelateerd