Life Cycle Management

Om de prestaties en de duurzaamheid van assets te verbeteren maakt Faam gebruik van de Life Cycle Management-aanpak (LCM). We gebruiken LCM om asset-gerelateerde informatie en werkzaamheden in te richten, te organiseren, te analyseren en te beheren, met als doel: het continu verbeteren van de assets gedurende de hele levensduur.

Door gebruik te maken van life cycle management verkleint u de footprint van uw project of onderneming en worden uw milieu- en sociaaleconomische lasten geminimaliseerd. Dat leidt vervolgens weer tot maximale economische en sociale winst.

‘Faam ziet de LCM-methodiek als een mix van het toepassen van asset management en duurzaamheidaanpak’

Life Cycle Management
Life Cycle Management

Optimale Total Cost of Ownership

Wilt u – met het oog op een optimale Total Cost of Ownership – de juiste ontwerpkeuzes maken en praktische toepassingen uitvoeren? Dan is Faam hiervoor een goede partner.

Faam heeft veel ervaring in het opstellen van een ‘onderhoudsvriendelijk’-ontwerp, zowel in technisch opzicht als op het gebied van organisatie en proces. In de tenderfase gebruiken we de LCM-aanpak voor de verwerving van contracten, maar ook in de opstartfase van projecten passen we deze toe. Hier richten we de organisatie, de processen en systemen in. Dit doen we bij DBFM-contracten, maar ook voor D&C-contracten en meerjarige onderhoudscontracten.

‘Met een life cycle benadering maakt u de juiste keuzes’

Gerelateerd