Bouwen

In de bouwfase van een project wordt het (functionele) voorontwerp naar een (technisch) detail- en uitvoeringsontwerp. In dit proces vertalen wij onderhoudseisen naar de ontwerpeisen. Alle betrokken disciplines dragen hieraan bij. Ook ontwikkelen we in deze fase de procesuitvoerings-, bedrijfsvoerings-, bedienings- en onderhoudsconcepten.

Onderhoudsprogramma

Verder bereiden we in deze fase de komende onderhoudsfase goed voor door een onderhoudsprogramma in te richten. Dit programma beschrijft alle voor het onderhoud benodigde middelen, waaronder een voorraad van kritische reservedelen, documentatie, gereedschappen, faciliteiten en training. Er wordt geverifieerd of de werkzaamheden voldoen aan de eisen en aanvullende eisen. We controleren dus of er gebouwd wordt conform de gestelde eisen. Om dit verificatie- en validatieproces correct uit te voeren richten we een passende projectmanagement¬organisatie in.

Remco Cornelissen

Bel: 06 - 23 83 00 24
Stuur een e-mail

Remco Cornelissen