Duurzaamheid

Duurzaamheid is hot. Als samenleving worden we ons steeds bewuster van het feit dat een goede omgang met het milieu belangrijk is voor onze eigen toekomst.

Duurzaamheid: cruciale factor

Ook bij assetmanagement – waarbij alles draait om een optimale levensduur – speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Van de eerste ontwerpschets tot en met de uiteindelijke sloop: duurzaamheid is een cruciale factor in de hele waardeketen rond een asset. Door assetmanagement en duurzaamheid te integreren in één concept, komen we tot de meest optimale keuzes voor uw assets. Dit kunnen bijvoorbeeld keuzes zijn ten aanzien van afval, het hergebruik van materialen, waterkwaliteit en bescherming van het eco-systeem.

Meedenken over actuele vraagstukken

Faam denkt mee over hedendaagse vraagstukken, zoals hittestress in woongebieden, waterinfiltratie bij het (her)ontwikkelen van wijken en stedelijke gebieden, en de leefbaarheid van woonomgevingen. Neem vrijblijvend contact op:

Remco Cornelissen

Bel: 06 - 23 83 00 24
Stuur een e-mail

Remco Cornelissen

Gerelateerd