Ontwerpen

Het verlengen van de levensduur van een asset tegen minimale kosten begint al bij het eerste ontwerp. Faam is gespecialiseerd in wat we zelf ‘onderhoudsbewust ontwerpen’ noemen: een manier van ontwerpen die een sterk verminderde kans op falen koppelt aan een flinke toename van de effectiviteit van uw assets.

Effectief proces

Onderhoudsbewust ontwerpen is mogelijk in de aanbestedingsfase (tender) en in de mobilisatiefase van een project. Om het proces van onderhoudsbewust ontwerpen zo effectief mogelijk te maken, passen we de principes van systems engineering (SE) en concurrent engineering (CE) toe.

Header
Bij systems engineering draait alles om het zo goed mogelijk vertalen van klanteisen naar oplossingen, activiteiten en specifieke eisen aan de assets. Ook wordt door integratie van alle betrokken disciplines het ontwerp verder geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaan er aanvullende eisen en raakvlakken. Faam is bekend met deze processen en borgt dat er gedurende dit proces geen informatie verloren gaat. We passen system engineering toe in de ontwerp-, bouw- en onderhoudsfase.
Header
Bij Concurrent Engineering wordt het ontwerpproces uitgevoerd door een team, bestaande uit deskundigen uit verschillende technische disciplines. Voordeel van deze aanpak is dat in de beginfase van het ontwerpproces onderlinge afstemming en beïnvloeding van de resultaten plaatsvindt. Door het toepassen van CE wordt het ontwerp op betrouwbaarheid en onderhoud beter mogelijk en effectiever. Dankzij CE verdwijnt de zogenoemde hokjescultuur en gaan medewerkers en partners uit verschillende disciplines en vakgebieden gelijktijdig en samen aan de slag met het ontwerp en engineering.

Remco Cornelissen

Bel: 06 - 23 83 00 24
Stuur een e-mail

Remco Cornelissen