Dagelijkse projectleiding over gebiedscontract

Werken aan een verbeterde relatie

De aannemerscombinatie GBC DBO-Oost (bestaande uit BAM Infra en Krinkels) is in Zuid-Holland verantwoordelijk voor de uitvoering van het tienjarig gebiedscontract.

Binnen het gebiedscontract voert de combinatie beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare infrastructuur. Ook is de combinatie verantwoordelijk voor het maaien van bermen, gladheidsbestrijding en het herstellen van storingen aan verkeerslichten. Ten slotte valt ook de communicatie en afstemming met bewoners, bedrijven en weggebruikers binnen de scope van het contract.

Onze rol

Faam werd gevraagd om het aanvankelijk moeizaam lopende project vlot te trekken en de procesmatige kant van het contract op orde te brengen. Het doel: komen tot een soepel lopend project en een verbeterde klantrelatie.

Onze oplossing

Faam verzorgde de dagelijkse projectleiding; we herschreven de bestaande procesplannen en pasten de teamstructuur aan. Ook begeleidden we het team bij de implementatie van het ‘nieuwe werken’ en coachten we het personeel. Daarnaast richtten we ons op herstel van de klantrelatie en implementeerden we – met het oog op continu verbeteren – de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Ook voerden we een duurzaamheidsanalyse uit.

Het resultaat

​Het resultaat van onze inspanningen was in de eerste plaats een procesmatig sterker team, met meer eenheid daarbinnen. Ook is er meer sturing op producten en planning, en zijn de EMVI-status en -doelen weer in lijn. Verder is de duurzaamheidsdoelstelling binnen het gebiedscontract nu meetbaar. Ten slotte is de klantrelatie duurzaam hersteld.

Meer weten?

Wouter Bosch

Consultant

Project delen

[Faam-183 Inzet Faam GBC DBO-Oost]

Share: