NEN2767-4 inspectie sluizencomplex Terneuzen en bruggen kanaal door Zuid-Beveland

Het project

In het waterrijke Zeeland beheert Rijkswaterstaat diverse natte kunstwerken, zoals sluizen en bruggen.

Onze opdrachtgever (die voor veel van deze objecten de electrotechnische, bedienings- en besturingssystemen en civiele delen leverde) kreeg de opdracht om de sluizen in Terneuzen en de bruggen over het kanaal door Zuid-Beveland zó om te bouwen, dat deze op afstand te bedienen zijn. Het concrete verzoek aan onze klant: stel een opleverdossier samen, inclusief een conditiemeting van de vernieuwde installaties en systemen.

Onze rol

Faam inspecteerde de betreffende kunstwerken volgens de NEN2767-4-norm. Eerst troffen onze inspecteurs alle voorbereidingen en stelden ze de decompositie vast; vervolgens inspecteerden ze de objecten fysiek. De inspectieresultaten verwerkten we in een rapport.

Het resultaat

We leverden een volgens de NEN2767-4-norm opgesteld inspectierapport op. Onze opdrachtgever toonde zich tevreden en kon een volledig opleverdossier overhandigen aan Rijkswaterstaat.

Projectinformatie

LOCATIE
Terneuzen en Hansweert

JAAR UITVOERING
2017 – heden

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant

Project delen

[FAAM-87 NEN2767-4 inspecties MOBZ Terneuzen en Bruggen Kanaal door Zuid-Beveland]

Share: