Optimaliseren assetbeheer voor Heras

Minder storingen, betere bewijslast

De beveiligingseisen op Schiphol zijn erg streng. De luchthaven is beveiligd met in totaal zo’n dertig kilometer aan hekwerk en toegangspoorten, inclusief beveiligingssystemen. Heras is verantwoordelijk voor het volledige beheer van deze zogenoemde periferie van Schiphol.

Faam ondersteunt aannemers die actief zijn op en rond de luchthaven bij het zo slim en efficiënt mogelijk inrichten van hun beheer- en onderhoudsprogramma, met betrouwbaarheid en ononderbroken prestaties als leidende principes. In dit geval ondersteunden we Heras bij het optimaliseren van zijn assetbeheer.

Onze rol

In een eerdere fase stelde Faam voor Heras een Integraal Project Management Plan (IPMP) op, conform de contracteisen van Schiphol.

Als assetbeheerder vormde Faam nu een belangrijke schakel tussen het up-to-date houden van het plan aan de ene kant, en de uitvoering ervan aan de andere. We waren verantwoordelijk voor het opzetten van werkwijzen en bewaakten daarbij voortdurend of Heras nog voldeed aan de contracteisen en aan het IPMP.

Onze oplossing

In onze rol van assetbeheerder leverden we een belangrijke meerwaarde door aan te tonen dat Heras voldoet aan de eisen die Schiphol stelt aan zijn aan hoofdaannemers. We formuleerden deelplannen en formats om efficiënter te werken. Ook richtten we een KPI-dashboard in, voor maximaal in- en overzicht. Verder voerden we storingsanalyses en periodieke procesoptimalisaties uit. Ten slotte verzorgden we de structurele afstemming met Schiphol.

Het resultaat

Binnen de organisatie van Heras hebben onze inspanningen geleid tot een flinke optimalisatieslag, die door alle geledingen binnen Heras én door Schiphol als positief wordt ervaren. Er wordt efficiënter, op een meer structurele wijze gewerkt. Ook de aantoonbaarheid is verbeterd; in geval van een audit kan Heras de benodigde bewijslast tonen. Last but not least is het aantal storingen verminderd, dankzij een betere documentering en periodieke analyses. Die vermindering heeft onder de streep ook geleid tot kostenbesparingen.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant

Project delen

FAAM-181 Heras Assetbeheer Perceel 6 Schiphol

Share: