Helpdesk

De ‘Faam Asset Management Helpdesk’ is geopend!

Samen grip op jouw toekomst is van alle dag, dus zeker ook nu. De afgelopen weken heeft Faam gelukkig het werk voort kunnen zetten omdat we, samen met onze opdrachtgevers, inventief en flexibel zijn gebleken. We zien dat de vragen vanuit onze opdrachtgevers veranderen. Kort gezegd verwacht men de komende periode ‘meer of hetzelfde met minder’ en ‘grotere druk op onderhoudsvraagstukken’.

De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar

Van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kom maar op!

We hebben met onze klanten al gesproken over vragen als:

  • Wat zijn de risico’s op korte termijn voor mijn assets en organisatie?
  • Welk onderhoud kan ik uitstellen? 
  • Hoe garandeer ik mijn assetprestaties?

We hebben ervaren dat de beantwoording van deze vragen prima kan met de moderne communicatiemiddelen. Daarom gaan we deze hulp nu aanbieden voor een breder publiek: we openen de ‘Faam Asset Management Helpdesk’! Aanvullend gaan we de gestelde vragen aan de helpdesk online delen middels video’s.

Wij dagen onze opdrachtgevers en ons netwerk uit om vragen op ons af te vuren zodat we samen kunnen nadenken over antwoorden en oplossingen! Zo helpen we je graag met extra ‘grip op jouw toekomst’!