Gebouwen

Zo duurzaam, veilig en comfortabel mogelijk: de eisen die we aan onze gebouwen stellen, worden steeds hoger. En terecht: het is nu eenmaal prettiger werken, wonen, recreëren en herstellen in gebouwen die passen bij de gebruikers en hun wensen en behoeftes.

Gebouwgebonden installaties

Gebruikers van een gebouw merken er als het goed is niets van, maar op de achtergrond doen tal van gebouwgebonden installaties hun werk; van verwarming en elektrotechniek tot (brand)beveiliging en klimaatbeheersing. Installaties die pas opvallen als ze niet meer naar behoren werken.

Optimaal leef- en werkklimaat

Faam ondersteunt projectontwikkelaars, aannemers en gebouweigenaren bij de optimale inrichting en het beheer van alle gebouwgebonden installaties, in lijn met actuele wet- en regelgeving. Onze wortels liggen daarbij in de inframarkt; van oudsher verrichten we veel werk rondom verkeerscentrales en bedien- en controlecomplexen bij infrastructurele objecten.

Maar ook in de utiliteitsbouw zijn we steeds vaker actief, bij het optimaal laten presteren van onder meer woningen, bedrijfspanden, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Gedegen onderhoud

Ook adviseren we gebouweigenaren, aannemers en projectontwikkelaars bij het samenstellen van een gedegen onderhoudsprogramma, dat zorgt voor minimale verstoringen en een zo laag mogelijke total cost of ownership. Het resultaat: gebouwgebonden installaties die optimaal functioneren en die bijdragen aan een optimaal leef- en werkklimaat.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant