Duurzaamheid

Duurzaamheid is steeds vaker een dwingende eis binnen contracten. Centrale vraag: hoe kan de totale uitstoot van een object of gebouw zo laag mogelijk worden gehouden, over de gehele levensduur heen?

Kwestie van maatwerk

Van het terugdringen van CO2-emissies tot aandacht voor de kwaliteit van de omgeving: duurzame infrastructuur is boven alles een kwestie van maatwerk. Tegelijkertijd neemt het aantal oplossingen voor duurzame infrastructuur alleen maar toe. Zo kan de CO2-uitstoot van infrastructuur flink worden teruggedrongen door efficiënter materiaal- en energiegebruik, levensduurverlenging, en door het gebruik van innovatieve materialen, producten en processen.

Gesloten ketens voor optimaal hergebruik

Ook hergebruik is een belangrijk thema. Zo zorgt het sluiten van grondstoffenketens (waarbij veelgebruikte materialen als asfalt en beton dankzij verbeterde methoden steeds vaker herbruikbaar zijn) voor kleinere afvalstromen.

Op zoek naar de juiste mix

Dat is goed nieuws voor het milieu, maar lastig voor aannemers. Het vinden van de juiste mix van innovaties op het gebied van ontwerp, aanleg en onderhoud, kan een behoorlijke puzzel opleveren.

Faam adviseert aannemers en asset owners over duurzaamheid. Welke mix van keuzes rondom ontwerp en onderhoud leidt over de gehele levensduur tot een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk?

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant