Advies over optimale prijsstelling

Naar een winnende aanbesteding

Het onderdeel Zee en Delta van Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water, en dat de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd is.

Scaldis (een combinatie bestaande uit Heijmans & Istimewa) schakelde ons in voor ondersteuning bij een tender van Zee en Delta. In hoeverre zou Scaldis de prijsstelling voor deze tender verder kunnen optimaliseren?

Onze rol

Vanuit Faam brachten we het storingsgedrag van de objecten en installaties binnen de tender in kaart. Ook bepaalden we de impact van deze verstoringen op het voorgeschreven onderhoudsconcept (OHC) en toetsten we de BVP-KPI’s op het aspect beschikbaarheid. Dat alles met één duidelijk doel: namens Scaldis komen tot een optimale prijsstelling voor deze specifieke tender.

Onze oplossing

Met onze analyses verschaften we Scaldis beter inzicht in de kansen om het voorgeschreven onderhoudsconcept te optimaliseren en de opdracht op prijs binnen te halen.

Het resultaat

Mede dankzij onze ondersteuning wist Scaldis de aanbesteding te winnen, tegen een goede prijs.

Meer weten?

Rob Burhenne

Consultant

Project delen
Share: