Analyse ondergrondse infra

Helder zicht op contracteisen

Gebouwen, wegen, start- en landingsbanen, toegangspoorten, rioleringen, verlichting: een grote luchthaven als Schiphol is een stad op zich, met alles wat daar aan infrastructuur en beveiliging bij hoort. Faam ondersteunt aannemers die actief zijn op en rond de luchthaven bij het zo slim en efficiënt mogelijk inrichten van hun onderhoudsprogramma, met betrouwbaarheid en ononderbroken prestaties als leidende principes.

Onze rol

In dit geval ondersteunden we aannemer BAM Infra bij het inrichten van het onderhoudscontract voor de ondergrondse infrastructuur op Schiphol, inclusief onder meer hoogspanningsstations, laagspanningskasten, gemalen en de-icinginstallaties, aangesloten verkeersregelinstallaties (VRI’s) en openbare verlichting (OV).

Onze oplossing

In het eerste contractjaar voerden we (vanuit de rol van projectleider) in opdracht van BAM Infra een nulmeting uit. We coördineerden de inspecties, analyseerden samen met de Maintenance engineer (ME) de resultaten, en verwerkten deze in opleverdossiers. Het doel: de actuele status van het areaal in kaart brengen.

Het resultaat

Dankzij onze inzet kwamen BAM Infra en Schiphol tot een eenduidig beeld over de status van het areaal. Door de verhoging van het inzicht in de kwaliteit van het areaal, versterkte de klantrelatie. Daardoor kon Schiphol financiële keuzes beter onderbouwen en maatregelen treffen. BAM Infra verhoogde hierdoor de orderintake met verschillende aanvullende opdrachten voor een kwaliteitsimpuls aan het areaal.

Meer weten?

Rick Klein

Consultant

Project delen

[Schiphol MC2019 perceel 4]

Share: