Infrastructuur

De komende decennia staat Nederland voor een enorme onderhoudsopgave. Veel infrastructurele objecten (zoals bruggen, tunnels, sluizen en wegen) stammen uit de jaren net voor of net na de oorlog. Vakkundig onderhoud en beheer moeten ervoor zorgen dat deze objecten weer voor langere tijd meekunnen.

Toekomstbestendig ontwerp

Maar ook bij nieuw te bouwen objecten is het belangrijk om nú al goed na te denken over het toekomstige beheer en onderhoud; maintenance engineering is een belangrijk vakgebied bij veel projecten. De keuzes die je in de ontwerpfase maakt, zijn immers bepalend voor hoe een object gedurende zijn levensduur functioneert.

Een slim, onderhoudsbewust en op de toekomst gericht ontwerp zorgt ervoor dat objecten zo lang mogelijk meegaan. En dat belangrijke verbindingen goed bereikbaar blijven, óók tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Risicogestuurd onderhoud

Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van objecten te garanderen, maken we onder meer gebruik van data-analyse. Op basis van historische gegevens en realtime sensordata zijn we steeds beter in staat om trends te herkennen (waar en waarom vinden de meeste storingen plaats?) en te voorspellen waar en wanneer onderhoud nodig is. Zo zorgen we voor risicogestuurd onderhoud dat zowel efficiënt als effectief is, nu én straks.

Slim inkopen

Onderhoudsbewust ontwerpen begint met slim inkopen. Vanuit onze kennis van de markt adviseren we opdrachtgevers over de inkoop van de beste materialen en letten we scherp op zaken als leveringsgarantie en service. De goedkoopste oplossing is immers niet per se de beste oplossing.

Inzicht en aantoonbaarheid

Onze prestatiedashboards en -meetsystemen bieden gedurende de hele levensduur optimaal inzicht. In één oogopslag is zichtbaar wat de prestaties en kosten van assets zijn, in hoeverre de contractdoelstellingen worden gehaald, en wat de voortgang is van het operationele proces. Cruciale informatie om tijdig te kunnen bijsturen, de klanttevredenheid te kunnen garanderen, en onnodige (faal)kosten te voorkomen.

Bovendien ondersteunen we onze opdrachtgevers bij de verantwoording en aantoonbaarheid richting hún opdrachtgevers, met alles wat daar aan contractueel verplichte (toestands)rapportages en verificatie van eisen bij hoort.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant