Renovatie tunnels

Interim onderhoudsmanagement bij tunnelrenovatie

Tunnels vormen een essentiële schakel in onze infrastructuur. In het project Tunnelveiligheid Schiphol draait alles om de renovatie van de Buitenvelderttunnel en de Kaagbaantunnel. Wat is er aan onderhoud nodig om deze cruciale tunnelverbindingen bij Schiphol weer te laten voldoen aan de Tunnelwet? Vanuit de rol van interim-maintenancemanager boog Faam zich over de noodzakelijke aanpassingen.

Onze rol

Het projectteam van de bouwcombinatie (bestaande uit Volker Infra en Vialis) werd vlak voor de overname van de onderhoudsverplichting aan de twee tunnels verrast door het onverwachts wegvallen van de verantwoordelijke maintenancemanager. Deze maintenancemanager was verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelstellingen rondom de beheer-en onderhoudseisen in het contract.

Faam werd gevraagd om binnen het projectteam de rol van interim-maintenancemanager op zich te nemen.

Onze oplossing

Vanuit onze rol van interim-maintenancemanager brachten we in kaart welke onderhoud-gerelateerde aanpassingen er nodig waren aan de tunneltechnische installaties. Daarbij ging het om civieltechnische, bouwkundige, verkeer- en tunneltechnische én organisatorische aanpassingen. Ook keken we naar de noodzakelijke aanpassingen aan de bediening en besturing van de tunnels. Uiteindelijk doel: ervoor zorgen dat de twee tunnels weer zouden voldoen aan de tunnelwetgeving.

Het resultaat

Als interim-maintenancemanager en als lid van het projectdirectie-team waren we verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelstellingen binnen het project en voor het beheer- en onderhoudsteam.​ Daartoe leverden we mede de volgende producten op:

  • een assetmanagementplan (AMP);
  • een instandhoudingsplan realisatie;
  • onderhoudsconcepten voor het Voorlopig Ontwerp (VO), het Definitief Ontwerp (DO) en het UitvoeringsOntwerp (UO);
  • een meerjarige onderhoudsplanning (MJOP).

Ook zorgden we voor optimalisatie van de Total Cost of Ownership (TCO) en waren we verantwoordelijk voor de inrichting en mobilisatie van de beheer- & onderhoudsorganisatie.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant

Project delen

[Maintenance Manager a.i. renovatie Buitenvelderttunnel en Kaagbaantunnel]

Share: