Werkzaamheden Ring Antwerpen

Beheer en onderhoud voor veiligheid en doorstroming

Een hogere verkeersveiligheid, een verbeterde doorstroming op de snelweg en minder sluipverkeer in woonwijken: in een notendop zijn dat de doelen van het project Oosterweel Linkeroever, aan de ringweg rondom Antwerpen.

De mobiliteitsproblemen ter hoogte van Linkeroever en Zwijndrecht verstoren het rustige karakter van de omgeving. Dagelijks staan er lange files op de snelwegen en worden de woonbuurten er geplaagd door sluipverkeer. De gevaarlijke aansluitingen van de E34 en de oprit Linkeroever op de E17 zorgen bovendien regelmatig voor ongevallen. Met de geplande Oosterweelwerken worden deze problemen aangepakt. Faam ondersteunde de uitvoerder bij het organiseren van het beheer en onderhoud.

Onze rol

Onze opdrachtgever, aannemerscombinatie Rinkonien, nam bij aanvang van het project de onderhoudsverantwoordelijkheid van het hele areaal over. Het doel: de functionaliteit en de prestaties in stand houden.

De betrokken partijen hebben Faam ingeschakeld om dit deel van het project rondom beheer en onderhoud te organiseren.

Onze oplossing

We stelden een eisenverificatiematrix op voor de onderhoudseisen en voerden een RAMS-analyse (technische faalkansanalyse) uit voor de DO-fase (Definitief Ontwerp) op het vlak van de onderhoudbaarheid. Ook voerden we projectopnames/inspecties uit van de overgenomen installaties, conform de NEN 2767-4-richtlijnen voor onderhoud en beheer.

Tijdens dit traject zorgden we voor kennisoverdracht richting de medewerkers van de opdrachtgever, zodat zij zelfstandig de vervolgwerkzaamheden op konden pakken.

Het resultaat

Door de uitgevoerde RAMS-analyses konden de ontwerpers hun ontwerpen optimaliseren en robuust maken in het kader van de onderhoudbaarheid van de configuratie. Daarnaast leverde Faam het Instandhoudingsplan tijdens realisatie op.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant

Project delen

[Faam-127 Opzetten onderhoudsdossier en support engineering t.b.v EM Oosterweel Linkeroever]

Share: