Procesmanagement

Een uitgekiend onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat infrastructuur/assets optimaal presteert gedurende de hele levensduur. Maar: dan is het wél zaak dat de onderliggende processen op orde zijn. Goed procesmanagement zorgt ervoor dat proces- en prestatie-eisen optimaal bewaakt worden. Dat het ad hoc oplossen van onverhoopte storingen tot de verleden tijd behoort. En dat alle betrokken partijen weten wat er van hen verwacht wordt.

Soepele processen, heldere afspraken

Vanuit Faam fungeren we regelmatig als procesmanager voor onze klanten. Vanuit die rol analyseren we processen en formuleren we op basis daarvan goede procesafspraken, tussen alle partijen die zijn betrokken bij beheer en onderhoud. Ook zorgen we ervoor dat afspraken worden ingebed in de organisatie en dat ze vervolgens ook worden nageleefd.

  • In de aanbestedingsfase denken we geregeld mee over de invulling van prestatieonderhoudscontracten. Hoe richt je zo’n contract zo goed mogelijk in gezien de contractuele eisen? Welke mensen kun je hiervoor inzetten? En hoe geef je de samenwerking vorm? Goede procesafspraken vooraf zorgen voor een soepele uitvoering.
  • Na gunning, in de mobilisatie- en transitiefase, denken we mee over de optimale samenstelling van de beheer- en onderhoudsteams. We schetsen de contouren van het onderhoudsprogramma en vullen vervolgens de onderliggende processen in. Ook zorgen we ervoor dat de beoogde teamleden goed voorbereid aan hun taak kunnen beginnen.
  • Hoe goed je voorbereiding ook is, er kunnen altijd onvoorziene situaties optreden. In de uitvoeringsfase schieten we geregeld te hulp bij problemen. Vanuit onze kennis van processen op het gebied van beheer en onderhoud steken we de thermometer in een project. Waar kunnen zaken anders of beter, zodanig dat de contracteisen gehaald worden? Vanuit die analyse doen we gerichte verbetervoorstellen en trekken we onderhoudsprogramma’s snel weer vlot. En zorgen we voor hogere financiële rendementen van onderhoudscontracten

Goede onderhoudscontracten

Een goed onderhoudscontract vormt de basis voor een succesvolle samenwerking tussen asset owner en serviceprovider. Faam begeleidt deze trajecten en stelt de onderhoudscontracten op. Met name onze ervaring aan de kant van asset owners en serviceproviders zorgt ervoor dat we beide (denk)werelden in een contract bij elkaar laten komen.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant