Mobilisatie & Maintenance Engineering gebiedsgericht onderhoud Zoetermeer

Het project

Voor twee wijken heeft de gemeente Zoetermeer het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte uitbesteed. Het contract (dat onze opdrachtgever in december 2016 met de gemeente sloot) is sinds 1 maart 2017 in uitvoer. In de tussenliggende periode moest het contract gemobiliseerd worden.

Onze rol

We namen de maintenance engineering voor onze rekening en creëerden een solide basis voor de uitvoering van het contract. Zo richtten we de systemen in (Maximo, GIS en relatics), maakten we een dashboard (voor monitoring en sturing) en voerden we een eisenanalyse uit. Ook al het schrijfwerk (in de vorm van een projectkwaliteitsplan, een uitvoeringsplan en een monitoringsplan voor de KPI’s) namen we voor onze rekening. Ten slotte leverden we diverse rapportageformats aan en traden we op als sparringpartner voor de risicogestuurde nul-inspectie.

Het resultaat

Onze inspanningen leidden tot een goede start van de uitvoer van het contract, waarin in de basis alles staat voor een goede uitvoering gedurende de contractduur.

Projectinformatie

LOCATIE
Zoetermeer

JAAR UITVOERING
2016 – heden

Meer weten?

Wouter Bosch

Consultant

Project delen

[FAAM-85 Gemeente Zoetermeer Mobilisatie]

Share: