Onderzoek trillingen busbanen in Haarlem

Het project

Trillingen door bussen veroorzaken veel overlast in Haarlem. De gemeente Haarlem vroeg de opdrachtgever (dat alle asfaltwegen binnen de gemeente verzorgt) daarom om onderzoek te laten doen: hoe zou deze trillingshinder kunnen worden verminderd?

In opdracht van onze klant deden we onderzoek naar de busroutes in Haarlem en naar de daaraan gekoppelde beeldkwaliteit van het asfalt. Doel van het onderzoek: inzicht krijgen in de kosten van het weer ‘op niveau’ brengen van de busroutes, zodat de gemeente vervolgens een gerichte keuze zou kunnen maken voor het vervolg.

Onze rol

We analyseerden de beschikbare gegevens en maakten – samen met kostendeskundigen – een raming van de benodigde kosten. Voor optimaal inzicht visualiseerden we de geraamde herstelkosten vervolgens in 3D op de kaart van Haarlem. Ten slotte stelden we (op basis van onder meer een meldingenanalyse) een risicogestuurde, meerjarige aanpak voor. Uiteraard legden we alles vast in een helder rapport.

Het resultaat

Een ruim binnen budget opgeleverd rapport, dat goed werd ontvangen binnen de gemeente Haarlem en dat een uitstekende basis vormde voor verder onderzoek.

Projectinformatie

LOCATIE
Haarlem

JAAR UITVOERING
2016 – 2017

Meer weten?

Wouter Bosch

Consultant

Project delen

[FAAM-84_B Onderzoek busbanen Haarlem]

Share: