Energietransitie

Samen met de rest van de wereld staat Nederland de komende decennia voor een enorme opgave op energiegebied. De energietransitie doet een flink beroep op onze veerkracht. Slimme, duurzame oplossingen op het gebied van energie moeten ervoor zorgen dat ook de generaties ná ons kunnen leven in een leefbare wereld.

Biomassa: belangrijke energiebron

De verwachting is dat windenergie en zonne-energie een deel van de vergroening voor hun rekening nemen. Daarnaast is binnen de verwachte toekomstige energiemix een flink aandeel voorzien voor energie uit biomassa (zoals houtsnippers, gft-afval en mest). In biomassacentrales wordt energie opgewekt door deze biomassa te vergisten, vergassen of verbranden.

Dan is het uiteraard wel belangrijk dat die centrales ook zelf zo efficiënt mogelijk draaien. Dat is niet alleen goed voor milieu, maar ook voor het financiële rendement voor de investeerder áchter de centrale. Niet voor niets vragen steeds meer investeerders in biomassacentrales Faam om mee te denken over de vraag hoe het rendement van een centrale structureel kan worden geoptimaliseerd.

Stadsverwarming sterk in opkomst

Een andere belangrijke vraag binnen de energietransitie is hoe we onze gebouwen op een energievriendelijke wijze kunnen verwarmen. Steeds meer Nederlandse gemeentes stappen over op stadsverwarming, waarbij woningen en bedrijfspanden worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. De bron voor die warmte is nu nog vaak een fossiele energiecentrale, maar in de toekomst zal dat steeds vaker een duurzame bron zijn (bijvoorbeeld een biomassacentrale).

Ondergrondse infrastructuur: belangrijke factor

De kwaliteit van stadsverwarming staat of valt voor een aanzienlijk deel met de kwaliteit van de ondergrondse infrastructuur. Goed onderhoud kan de prestaties van het netwerk verbeteren en de levensduur ervan verlengen. Op basis van uiteenlopende data is Faam goed in het adviseren over een optimaal onderhoudsprogramma en het doen van gerichte voorspellingen over de actuele en toekomstige onderhoudsbehoefte. Met als ultiem doel: een zo laag mogelijke milieubelasting én maximaal comfort voor bewoners.

Digitale game voor beheerders van windmolenparken

Zoals gezegd nemen wind- en zonne-energie de komende decennia naar verwachting een steeds grotere rol in binnen onze energiemix. Voor beheerders van windmolenparken biedt Faam een interactieve digitale game aan, waarbij vanuit drie rollen – eigenaar, aannemer en intermediair – kan worden gekeken naar het onderhoud van zo’n park. Hoe kun je het beheer zó inrichten, dat het park zo lang mogelijk goed blijft presteren tegen zo laag mogelijke kosten?

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant