Mede opstellen EMVI-plan tender raamovereenkomst Groot Onderhoud

Het project

De gemeente Haarlem kondigde aan een raamcontract in de markt te zetten voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de ondergrondse infra. Onze klant was een van de mededingers in deze aanbesteding.

Onze rol

Schrijf een plan waarin je duidelijk maakt hoe je de kwaliteit tijdens het groot onderhoud gaat borgen: dát was de opdracht die elke mededinger van de gemeente meekreeg. De klant vroeg ons om twee hoofdstukken van dit kwaliteitsplan voor onze rekening te nemen, over ‘duurzaam en doelgericht realiseren op raamcontractniveau’ en ‘duurzaam en doelgericht realiseren op projectniveau’. Hierbij betrokken we de technisch-inhoudelijke experts van de klant.

Het resultaat

Een degelijke, heldere visie, vastgelegd in prettig leesbare en SMART geformuleerde hoofdstukken. De teksten voorzagen we van verhelderende, overzichtelijke tabellen, schema’s en grafieken.

Projectinformatie

LOCATIE
Halfweg

JAAR UITVOERING
2017

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant

Project delen

[FAAM-96 EMVI ROGO Haarlem]

Share: