Onderhoudsopgave

Veel infrastructuur in Nederland stamt van voor de Tweede Wereldoorlog of uit de naoorlogse jaren vijftig en zestig. De meeste van de toen gerealiseerde objecten zijn inmiddels toe aan vervanging of renovatie. Ze werden indertijd gebouwd voor een periode van minstens honderd jaar.

Einde levensduur komt in zicht

Voor sommige objecten komt het einde van die periode van een eeuw nu langzaam in zicht. Maar ook veel ‘jongere’ objecten zijn inmiddels vervroegd toe aan vervanging of renovatie. Nu de verkeersstromen de afgelopen decennia enorm zijn toegenomen leidt dat vaak tot vervroegde ‘ouderdomsgebreken’, zoals een toename van het aantal storingen. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld een weg of een sluis simpelweg te smal en te klein is geworden voor het verkeer van nu. Verder zijn de veiligheidseisen tegenwoordig een stuk strenger dan vroeger.

Vervangen en renoveren

Om toekomstige problemen zoveel mogelijk te voorkomen, startte Rijkswaterstaat in 2020 het programma VenR (Vervangen en Renoveren). Het overkoepelende doel: alle activiteiten op het gebied van vervanging en renovatie stroomlijnen, om zo te komen tot toekomstbestendige infrastructuur die weer decennialang meekan.

Ook wil Rijkswaterstaat zorgen voor uniforme aansturing en beveiliging van objecten, zodat ze beter te onderhouden en repareren zijn en dus ook toekomstbestendiger worden.

Complexe operatie

Al met al een complexe operatie; vanwege de grote diversiteit aan objecten (van bruggen en wegen tot sluizencomplexen en tunnels) én door het grote aantal partijen dat erbij betrokken is. In de onderhoudsopgave komen enorm veel disciplines en activiteiten samen; van inspecties en ontwerp tot testwerkzaamheden en bouwlogistiek.

Optimaal ontwerp en onderhoud

Ook Faam is op meerdere manieren betrokken bij deze enorme onderhoudsopgave. Zo adviseren we diverse klanten op het gebied van onderhoudsbewust ontwerp (‘design to maintain’). Hoe kun je komen tot optimaal presterende assets, met een zo lang mogelijke levensduur, tegen de laagst mogelijke kosten?

Ook adviseren we klanten over de reguliere onderhoudsopgave tijdens de vervang of renovatie. Hoe zorg je ervoor dat infrastructurele assets veilig en goed blijven functioneren tijdens de werkzaamheden?

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant