Industrie

Digitale transformatie en steeds geavanceerdere technologie zorgen binnen de proces- en chemische industrie voor steeds complexere productielijnen en processen. Fabriekseigenaren is er binnen dit dynamische speelveld veel aan gelegen om het optimale uit hun assets te halen, en tegelijkertijd de kwaliteit en veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Maar ook duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor veel fabriekseigenaren; niet alleen vanwege de steeds strengere eisen op dit vlak, maar ook vanwege het steeds grotere belang dat consumenten hechten aan veilige en duurzame productie.

Optimaal ontwerp

Al in de ontwerpfase adviseert Faam opdrachtgevers over de optimale inrichting van industriële installaties, met als ultiem doel een zo lang mogelijke levensduur. Vaak spelen we ook een rol bij de commissioning: de laatste kwaliteitscontrole en bijbehorende testen vóórdat een installatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

Downtime voorkomen

Tijdens de gebruiksfase ondersteunen we opdrachtgevers bij het slim onderhouden van hun installaties. Op basis van historische storingsinformatie en realtime sensordata zijn we steeds beter in staat om te voorspellen waar en wanneer er onderhoud nodig is. Op die manier wordt onnodige downtime zoveel mogelijk voorkomen.

Configuratiemanagement

Ook ondersteunen we asset-owners bij hun configuratiemanagement. Welke assets zijn er allemaal in beheer? En in hoeverre is de juiste documentatie voorhanden (zoals tekeningen, ontwerpschema’s en berekeningen)? Actuele, betrouwbare en complete documentatie is daarbij het uitgangspunt.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant