Energie

De komende decennia neemt de wereldbevolking flink in omvang toe; in 2050 zijn we naar verwachting met bijna tien miljard aardebewoners, ruim twee miljard méér mensen dan nu. De vraag naar energie zal mede daardoor enorm gaan stijgen. Tegelijkertijd bestaan er grote zorgen over klimaatverandering. Niet voor niets heeft de EU zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot de komende decennia flink terug te dringen.

De energietransitie doet al met al een flink beroep op onze veerkracht. Slimme, duurzame oplossingen op het gebied van energie moeten ervoor zorgen dat ook de generaties ná ons kunnen leven in een leefbare wereld.

Duurzame oplossingen

Van collectieve warmtenetten en zonneparken tot windmolenparken en biomassacentrales: parallel aan de Europese klimaatambities groeit ook in Nederland het aantal slimme en duurzame oplossingen op energiegebied. Vaak komt daar ‘ouderwets’ infrastructureel grondwerk bij kijken. Daarnaast is er asset-owners veel aan gelegen om hun energiecentrale, installatie of park zo lang mogelijk in de lucht te houden en het rendement en de betrouwbaarheid zo groot mogelijk te maken.

Reliabity engineering

Faam helpt om processen te optimaliseren en assets op het gebied van energie optimaal te laten renderen. Uitgangspunt daarbij is reliabity engineering, waarbij we de leveringsbetrouwbaarheid garanderen door middel van gerichte data-analyses. Meten is weten: doordat we samen met onze opdrachtgevers de prestaties van de installatie voortdurend monitoren, kunnen we de oorzaak van problemen snel opsporen en verstoringen zelfs steeds beter vóór zijn.

Slim onderhoud

Ook adviseren we asset-owners op strategisch niveau over onderhoud, in lijn met de ISO 55000-richtlijn voor assetmanagement. Hoe kunnen de (onderhouds)organisatie en het onderhoudsprogramma het beste worden ingericht, zodanig dat het onderhoud haalbaar, realistisch en praktisch toepasbaar is? Welk deel van het onderhoud kan de asset-owner zelf uitvoeren? En welk deel kan beter uitbesteed worden? Waar nodig spelen we een rol in het opleiden en trainen van de organisatie op onderhoudsgebied.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant