Maintenance engineering

De keuzes die je in de ontwerpfase maakt, zijn bepalend voor hoe een object (zoals een sluizencomplex of een tunnel) gedurende zijn levensduur functioneert. Als maintenance engineers denken we vaak al in de designfase mee over een slim, onderhoudsbewust en op de toekomst gericht ontwerp, dat ervoor zorgt dat objecten zo lang mogelijk meegaan. Oftewel: design-to-maintain.

Gerichte data-analyse

Maar ook bij bestaande objecten komen er regelmatig onderhoudsvraagstukken naar voren. Zeker bij complexe assets is de oorzaak van verstoringen niet altijd direct duidelijk. Onze maintenance engineers beginnen daarom met het verzamelen en analyseren van allerhande data. Waar en wanneer vinden de meeste storingen plaats? En wat zijn de belangrijkste oorzaken?

Op basis van deze data-analyses leggen we trends bloot en weten we doorgaans al snel de zwakke plekken in beeld te krijgen. Zo komen we tot een goed onderbouwde toestandsrapportage en gerichte verbeteradviezen.

Op maat gesneden onderhoud

Desgewenst ontwikkelen we vervolgens een op maat gesneden onderhoudsprogramma dat beter aansluit bij de realiteit. Welke onderdelen van het object vergen meer onderhoud, en welke wellicht minder? Zijn vervangingen van onderdelen nodig? En welke gevolgen heeft dit alles voor de samenstelling van het team en voor de planning? Zo zorgen we ervoor dat assets zo lang mogelijk meegaan, bij optimale prestaties en zo laag mogelijke kosten. Technieken als FMECA en RCA zijn voor ons gesneden koek.

Frisse blik

Ons team van maintenance engineers bestaat uit ervaren mensen. In de praktijk blijken wij het verschil te kunnen maken door een combinatie van gedegen technische kennis en ervaring. Doordat we met een frisse blik naar het probleem kunnen kijken, komen we snel tot de kern (wat is nu echt het probleem?). En formuleren we relevante verbetervoorstellen die écht bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant