Van plan tot realisatie: het traject naar NEN-ISO 55001 certificering bij AEB Amsterdam

Het project

Kunnen jullie ons helpen om te gaan werken volgens de methodiek assetmanagement zoals de NEN-ISO 55001 beschrijft: Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En wat is daar volgens de norm voor nodig? In april 2022 gaan we deze uitdaging bij AEB Amsterdam aan. Toen niet wetende, dat ze nu, zo’n twee jaar later, het NEN-ISO 55001 certificaat op zak hebben. Een bekroning op ons werk!

Onze rol

Allereerst zijn we ons gaan richten op de context van de organisatie: met welke interne en externe factoren heeft AEB te maken? Wat speelt er zich binnen de organisatie af? Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? Maar ook externe factoren komen aan bod: welke kansen en bedreigingen spelen er? Denk hierbij aan de ontwikkeling van de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraine? Wat doet de arbeidsmarkt? Wat zijn ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid? De directie stelt op basis van deze context een strategisch plan op met hierin de missie, visie en doelstellingen.

Onze oplossing

Allereerst is er een GAP-analyse gemaakt op basis van de gewenste en huidige situatie. Van daaruit is een aanvalsplan opgesteld om de verbeterpunten uit de GAP-analyse aan te pakken. We zijn gestart met het opstellen van het assetmanagementbeleid en we hebben een vertaalslag gemaakt van het organsisatieplan naar het strategisch assetmanagementplan (SAMP). Wat je daarin terugleest:

  • Wat zijn de assetmanagementdoelstellingen?
  • Hoe ziet het assetportfolio eruit?
  • Welke te meten kpi’s zijn er?
  • Hoe is het leiderschap ingericht?
  • Welke mensen en middelen heb je daarvoor nodig?
  • Welk budget staat er tegenover?
  • Met welke risico’s heb je te maken?

Het SAMP geeft input voor de onderliggende assetmanagementplannen (AMP) op tactisch niveau. Op al deze vraagstukken zijn wij dieper ingegaan. Om vervolgens de mensen van de organisatie mee te nemen en te trainen in wat assetmanagement nu eigenlijk is.

  • Wat betekenen deze plannen?
  • Hoe ga je de doelstellingen monitoren?
  • Hoe ga je bij afwijkingen het verbetertraject in?

In een drietal workshops hebben we de mensen binnen de organisatie meegenomen in dit verhaal.

Het resultaat

AEB Amsterdam is erin geslaagd het NEN-ISO 55001 certificaat te behalen. Als je de entreehal van AEB Amsterdam binnenstapt, schittert de NEN-ISO 55001 certificering aan de wand. Ze bewijzen daarmee dat ze hun assetmanagementsysteem volgens de norm hebben ingericht. Nu is het zaak het behaalde certificaat te borgen in de praktijk en zo te werken aan continue verbetering.

Meer weten?

Rob Burhenne

Consultant

Project delen
Share: