Risico-inventarisatie en optimalisatieplan Nieuwe Botlekbrug

Het project

Het gebied tussen de Maasvlakte en het Vaanplein moet goed onderhouden worden. Hierbij gaat het om onderhoud van technische installaties van bruggen, tunnels en twee viaducten. A-Lanes A15, een exploitatiemaatschappij, is hier verantwoordelijk voor en heeft Faam ingeschakeld voor advies en hulp bij de implementatie.

Onze rol

Faam voert voor één van de bruggen in dit gebied, de Nieuwe Botlekbrug, een risicoanalyse uit. Daarnaast schrijven we ook een plan gebaseerd op Asset Life Cycle Management Optimalisatie Scenario’s. Hierbij leveren we ook een nieuw MJOB en MJOP. Onze rol is ‘Adviseur assetmanagement’ waarbij we advies geven aan de directie van A- Lanes A15 en meehelpen met het implementeren van de voorgestelde verbeteringen.

Onze oplossing

Gezien het grote aantal op te leveren rapportages (en het grote aantal onderliggende bronnen) bouwde Faam een geautomatiseerd framework in Excel. Hierdoor konden diverse databronnen aan elkaar worden gekoppeld. Vervolgens kon Faam vanuit dit framework gemakkelijk de data-analyse verrichten en de resultaten geautomatiseerd in een Word-sjabloon gieten. Op basis daarvan werden vervolgens relatief snel kwalitatief hoogwaardige rapportages gegenereerd. Belangrijk aspect hierbij zijn de consistentie en de eenvoudige reproduceerbaarheid ten opzichte van handmatige verwerking.

Onze oplossing

We hebben een brede aanpak. Veel aspecten worden op een rijtje gezet om een goed overzicht te krijgen van de Nieuwe Botlekbrug. Zo beginnen we bij de prestaties van de brug, we doen hierbij een nulmeting van de probleem identificatie. Bovendien vormen we een beter beeld over de brug, doordat we deskresearch doen en informatie uitvragen. Vervolgens gaan we in gesprek met stakeholders die betrokken zijn bij verschillende processen.
Daarnaast doen we een risico-inventarisatie waarbij er op basis van vragen en checklists een duidelijk beeld ontstaat van de huidige en gewenste situatie. Ook voeren we een kwalitatieve risicoanalyse uit, kijken we naar onderbouwing van risico’s en identificeren we top risico’s. Met dit overzicht bepalen we optimale maatregelen om de risico’s te beheersen, waarbij we gebruik maken van trade-off’s.
Als laatste kijken we naar de kosten die nodig zijn om de doelstellingen te behalen, stellen we een optimalisatieplan op en implementeren we het plan binnen de organisatie.

Het resultaat

Uiteindelijk hebben wij gezorgd voor:

  • Een overzicht van alle risico’s van de Nieuwe Botlekbrug
  • Een volledig optimalisatieplan
  • Implementatie verbeteringen binnen de organisatie

Meer weten?

Marius Danowski

Consultant

Project delen
Share: