Luchtvaart

Gebouwen, wegen, start- en landingsbanen, toegangspoorten, rioleringen, verlichting: luchthavens zijn steden op zich. Daar komt bij dat de standaarden op en rondom luchthavens extreem hoog zijn; alle assets en processen moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Bovendien zet de groei van de luchtvaart de komende decennia onverminderd door, zo is de algehele verwachting.

In het kielzog van die groei wordt ook een luchthaven als Schiphol de komende decennia flink uitgebreid, binnen de kaders die de overheid daarbij oplegt (bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging, milieu en geluidsnormen).

Tegelijkertijd is de situatie op de luchthaven momenteel danig veranderd door de huidige coronacrisis. De vraag is op dit moment vooral: hoe kan Schiphol zijn activiteiten zó aanpassen aan de huidige omstandigheden, dat de luchthaven met minder geld tóch de prestaties kan leveren die de komende tijd nodig zijn?

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid

Deze bijzondere dynamiek stelt hoge eisen aan de partijen die op en rondom luchthavens actief zijn. Zo is de gegarandeerde beschikbaarheid van bepaalde faciliteiten cruciaal, binnen een sector waarin elke seconde aan downtime kan leiden tot enorme schade. Bovendien zullen aannemers en andere partijen die op luchthavens actief zijn, voortdurend verantwoording moeten afleggen over de conditie en prestaties van de door hen beheerde assets.

Slim onderhoud

Faam ondersteunt aannemers bij het zo slim en efficiënt mogelijk inrichten van hun onderhoudsprogramma. Betrouwbaarheid en ononderbroken prestaties zijn daarbij vanzelfsprekend belangrijke aandachtspunten; opdrachtgevers zoals Schiphol moeten ervan op aan kunnen dat assets optimaal functioneren.

Inzicht en verantwoording

Onze dashboards en meetsystemen bieden gedurende de hele levensduur optimaal inzicht in de prestaties en kosten van assets. Daarnaast ondersteunen we onze opdrachtgevers bij de verantwoording die zij dienen af te leggen over de prestaties van ‘hun’ assets: met goed onderbouwde rapportages, die voldoen aan alle gestelde eisen.

Meer weten?

Frank Stoffels

Eigenaar en consultant