Onderhoudsbewust ontwerpen

Een onderhoudsbewust ontwerp zorgt voor maximale prestaties tegen zo laag mogelijke kosten. Faam heeft veel ervaring met onderhoudsbewust ontwerpen.

Uitgebreide analyse, heldere keuzes

In de ontwerpfase bekijken we met behulp van zogenoemde RAMSSHEEP-analyses hoe de veiligheid en de beschikbaarheid van de installatie geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van deze analyses adviseert Faam over de te maken keuzes op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, redundantie, kwaliteit, levensduur, onderhoudbaarheid en veiligheid van systemen. Deze keuzes zijn ook bepalend voor de strategie en inrichting van de tactische en operationele instandhouding.

Plannen voor instandhouding en beheer

Voor de optimalisatie van de onderhoudsprocessen, gebaseerd op basis van de levensduur van de installatie, stellen we instandhoudingsplannen en beheersplannen op. Elk ontwerp toetsen we op de balans tussen beoogde prestaties, kosten, en risico’s.

Veel ervaring

Faam heeft veel ervaring met onderhoudsbewust ontwerpen, met name in DBFM-contracten. Onze medewerkers hebben hun roots liggen in de praktijk van de techniek en (her)kennen het gedrag van systemen. Dit zorgt ervoor dat ze een helicopterview hebben over alle systemen en de integraliteit van het ontwerp monitoren en indien nodig bijsturen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op of laat een terugbelverzoek achter.