Prestatie onderhoud

Het project

Luchthaven Schiphol heeft zijn ‘eigendommen’ (zoals start- en landingsbanen, parkeervoorzieningen en riool- en afwateringssystemen) opgedeeld in percelen. Binnen elk perceel is een aannemer verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud.

Nu Schiphol steeds meer op strategisch niveau handelt, legt de luchthaven de tactische en operationele verantwoordelijkheid bij de aannemers. Dit betekent dat de rol van de aannemer groeit en er steeds meer van hem wordt verwacht op met name tactisch niveau. Een groeipad voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Onze rol

Een van de bij Schiphol betrokken aannemers vroeg ons om dit groeipad te begeleiden. We ondersteunden onze klant bij het beter inrichten van systemen, bij het vastleggen en optimaliseren van processen, bij het opstellen van onderhoudsconcepten (FMECA) én bij het opstellen van rapportages op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarnaast versterkten we de competentie ‘maintenance engineering’ door dashboards te ontwikkelen. Daarmee kan onze klant prestaties, kosten en risico’s analyseren en omzetten naar verbetervoorstellen.

Het resultaat

Onze klant heeft een voorsprong op kunnen bouwen ten opzichte van de andere aannemers. Daarnaast heeft Schiphol besloten de samen met ons ontwikkelde oplossingen te benutten als best practices. Er is kortom vertrouwen tussen aannemer en Schiphol; niet voor niets werd er inmiddels een nieuwe groeistap naar de toekomst vastgesteld.

Projectinformatie

LOCATIE
Schiphol

JAAR UITVOERING
2016 – heden

Meer weten?

Gert-Jan van Poppel

Eigenaar en consultant

Project delen

[FAAM-08 Wzh BAM prestatie onderhoud Schiphol p7]

Share: