EMVI-plan tender gebiedsgericht onderhoud provincie Noord-Holland

Het project

De Provincie Noord-Holland heeft haar areaal opgedeeld in een aantal gebieden. Per gebied zijn integrale gebiedscontracten in de markt gezet voor het onderhoud en beheer van de infra. Het gaat om langdurige en complexe contracten, met een looptijd van 10 jaar, waar zowel de provincie als de gebiedsaannemer in moeten groeien. De aanbesteding van het 2e gebiedscontract vond plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Onze rol

Faam speelde een dominante rol bij het schrijven van het EMVI-plan. We analyseerden het contract en de ‘vraag achter de vraag’, en zetten onze bevindingen vervolgens per thema om naar passende oplossingen. Dit legden we vast in een storyboard, dat vervolgens diende als basis voor het schrijven van het document.

Bij dit alles traden we op als sparringpartner voor alle thema’s en namen we de lead voor onder andere de inrichting van de organisatie en de samenwerking, duurzaamheid, de planning van het eerste jaar, en het opstellen en het meten van KPI’s. In de laatste fase van de aanbesteding namen we ook de lead over voor de aannemerscombinatie. Ten slotte professionaliseerden we de teksten en maakten we het document op.

Het was een vrij korte en intensieve periode, waarin Faam als ‘stabiele factor’ meewerkte aan een EMVI-plan om trots op te zijn.

Het resultaat

Faam schreef het winnende EMVI-plan; de provincie waardeerde diverse onderdelen uit ons plan met een 8, op de onderwerpen ‘duurzaamheid’ en ‘planning 1e jaar’ scoorde het plan zelfs een 9. Door een goede prijs én een goed EMVI-plan heeft de combinatie het werk gewonnen.

Projectinformatie

LOCATIE

Provincie Noord-Holland

JAAR UITVOERING
2016

Meer weten?

Gert-Jan van Poppel

Eigenaar en consultant

Project delen

[FAAM-64 EMVI Gebiedscontract Midden-Noord PNH]

Share: