Mobilisatie & Maintenance Engineering gebiedsgericht onderhoud gemeente Haarlem

Het project

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente Haarlem heeft het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte opgeknipt in prestatiecontracten. Onze opdrachtgever sloot twee van deze contracten: gesloten verharding en riolering. Onze klant betrok ons sinds december 2014 bij het project.

Onze rol

Faam was verantwoordelijk voor de maintenance engineering. In de mobilisatiefase richtten we systemen en processen in voor het afhandelen van meldingen, voor de inspectie van resultaten, en voor regulier onderhoud. Ook bereidden we de nul-inspectie voor, schreven we plannen en stelden we FMECA-stappenplannen op.

In de transitiefase begeleidden we de nul-inspectie en verwerkten we de resultaten. Ook ontwikkelden we dashboards op operationeel en tactisch niveau. Verder stelden we een onderhoudsconcept op voor het onderhoud van de verharding, maakten we prestaties aantoonbaar, en overlegden we met de opdrachtgever op operationeel en tactisch niveau. Ten slotte maakten we een kwartaalrapportage en stemden we de scope van onze werkzaamheden af.

In de uitvoeringsfase formuleerden we (vanuit het assetmanagement-gedachtegoed) verbetervoorstellen en begeleidden we daarin ook de partners van het contract riolering. Verder waren we verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoering van extra onderzoeksvragen, die we ook presenteerden bij de gemeente. Ten slotte coachten we nieuwe maintenance engineers.

Het resultaat

Het resultaat van onze inspanningen was een beheerst contract, met een goede relatie tussen gemeente Haarlem en onze opdrachtgever. De continuïteit en het resultaat op het contract zijn goed. De ontwikkelingen op het gebied van contractuele zaken en invulling kunnen rekenen op belangstelling vanuit het hele land; de aanpak van onze opdrachtgever is meerdere keren gepresenteerd bij conferenties en bijeenkomsten van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Projectinformatie

LOCATIE
Haarlem

JAAR UITVOERING
2016 – heden

Meer weten?

Wouter Bosch

Consultant

Project delen

[FAAM-056 DDO Haarlem 2016/2017]

Share: