Interim-assetmanagement voor BAM

Stevige basis voor meerjarig onderhoud

Faam ondersteunt aannemers die actief zijn op en rond Schiphol bij het zo slim en efficiënt mogelijk inrichten van hun onderhoudsprogramma, met betrouwbaarheid en ononderbroken prestaties als leidende principes.

Aannemer BAM won in 2018 een nieuw, negenjarig (onderhouds)contract op Schiphol. In het eerste jaar (2019/2020) werd de nieuwe organisatie ingericht en kreeg de samenwerking met Schiphol langzaam vorm. In deze eerste, altijd lastige contractfase moesten processen worden opgesteld en dienden diverse bottlenecks overwonnen te worden. BAM koos ervoor om een ervaren interim-assetmanager van Faam de basis op te laten zetten voor het vervolg van het contract.

Onze rol

Op verzoek van BAM leverde Faam de zogenoemde ‘sleutelfunctionaris Beheer en Onderhoud’. Vanuit deze interim-rol maakten we deel uit van het MT van BAM Schiphol. We stuurden een jaar lang het onderhoudsteam aan (bestaande uit projectleiders, maintenance engineers en werkvoorbereiders) en zetten de basis van de organisatie voor BAM Schiphol op. Ook bereidden we in dit eerste contractjaar alvast onze opvolger voor, zodat we onze taken na een jaar probleemloos zouden kunnen overdragen.

Onze oplossing

In het eerste contractjaar legden we de basis voor de onderhoudsorganisatie, inclusief een concrete opzet voor de organisatie/bemensing, de werkprocessen en de inhoudelijke componenten.

Het resultaat

Na elf maanden stelden we vast dat de onderhoudsorganisatie en onze beoogde opvolger ‘volwassen’ genoeg waren en droegen we onze taken over.

Ook daarna zijn we betrokken gebleven bij het project vanuit een adviserende en ondersteunende rol. Op die manier blijven we de organisatie van BAM versterken en verbeteren, vanuit een langdurig en hecht partnership.

Meer weten?

Gert-Jan van Poppel

Eigenaar en consultant

Project delen

[Interim Assetmanager]

Share: