Training voor succesvol Integraal Projectmanagement

Naar een hecht IPM-team

Groen Xtra – één van de bedrijven van de Tilburgse Diamant-groep, het sociale leerwerkbedrijf van de regio – voert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit voor meerdere gebieden binnen de gemeente Tilburg.

Het Integraal Projectmananagementteam (IPM) binnen het bijbehorende Gebiedsgericht OnderhoudsContract (GOC) ontbeerde voldoende kennis van prestatiecontracten, wat zijn weerslag had op de interne en externe samenwerking.

Onze rol

Faam kreeg het verzoek om een training te verzorgen. Hoe kun je het Integraal Projectmanagementteam optimaal inrichten, voor een maximaal succesvolle samenwerking?

Onze oplossing

Faam verzorgde een training op het gebied van IPM, met daarbinnen ook aandacht voor assetmanagement en procesmanagement. Ook treden we nog altijd op als sparringpartner voor IPM-teamleden zodra zij tegen problemen aanlopen.

Het resultaat

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden binnen het IPM-team meer besproken. Ook is de onderlinge relatie tussen de teamleden verbeterd en weten ze elkaar beter te bereiken.

Meer weten?

Wouter Bosch

Consultant

Project delen

[Faam-192 Optimalisatie GOCs Tilburg Groen Xtra]

Share: