Nieuwe kernwaarden, nieuwe uitstraling

Maatschappelijke ontwikkelingen, technologische innovaties, verschuivende inzichten: de wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Ons vakgebied verandert vanzelfsprekend mee. En ook als bedrijf proberen we continu zo goed mogelijk mee te bewegen met de dynamische wereld om ons heen.

Dat betekent óók dat we zo nu en dan onze uitstraling naar buiten toe aanpassen aan die veranderende omgeving. De afgelopen periode investeerden we in een nieuwe look & feel voor onze website en andere uitingen naar buiten toe. En, misschien nog wel belangrijker: we dachten als organisatie weer eens goed na over onze missie, visie en kernwaarden. Waar staat Faam voor? En welke waarden willen we actief uitdragen?

Dat leverde een opgefriste lijst met kernwaarden op – aandacht, vakmanschap, toekomstgericht en energiek – én een duidelijke belofte aan onze klanten: Samen grip op jouw toekomst.

Meer weten? Op de pagina over ons lees je meer over onze kernwaarden.