Procesmanagement

Vervolg 2 nieuwe opdrachten procesmanagement!

Na de zomervakantie hebben we jullie geïnformeerd over onze start op twee projecten ten aanzien van procesmanagement. In deze post leggen we kort uit waar we mee bezig zijn. Mocht u ook behoefte hebben om uw processen aan te pakken, neem dan contact op met Frank Stoffels. Onze collega Wouter Bosch is aan de slag gegaan met de eisenanalyses bij de opdrachtgevers. Daarnaast heeft hij de huidige én de gewenste processen in beeld gebracht. Op dit moment is hij de stappen aan het doorlopen om de processen toe te spitsen op de specifieke contracteisen. De opdrachtgever welke ons inhuurt nemen we mee in onze aanpak en filosofie, zodat zij het proces eigen maken en steeds minder afhankelijk zijn van Faam en het in de toekomst ook zelf kunnen oppakken.