Project uitgelicht: het succes van Nulinspecties Vitaal met Robin Jansen aan het roer

Faam collega Robin Jansen staat aan het roer van het project Nulinspecties voor het prestatiecontract Kunstwerken Oost-Nederland voor de Combinatie Vitaal. Een spil in de samenwerking tussen verschillende bedrijven met als doel een goede vastlegging van de aanvangssituatie van het Prestatiecontract kunstwerken Oost-Nederland. Het project is gestart in december 2021 en Robin speelde een sleutelrol bij de succesvolle uitvoering van dit ambitieuze project.

Het project richt zich op het uitvoeren van een nulmeting voor het nieuw prestatiecontract kunstwerken Oost-Nederland, gelegen in dit areaal. Met meer dan 150 objecten, zoals vaste bruggen, stuwen, sluizen, beweegbare bruggen en gemalen, hebben we grondig geïnspecteerd naar de aanvangssituatie.

Uitvoering

Voorafgaand aan de officiële start van het contract, speelde de transitiefase een essentiële rol. “Je zorgt dat de processen ingericht zijn, processen gestroomlijnd zijn en de kwaliteit en kwantiteit van het areaal vastgesteld is. Een gedegen analyse van aanbestedingsdocumenten werd uitgevoerd, waarbij eventuele afwijkingen en risico’s werden geïdentificeerd. Dit legde de basis voor inspecties op locatie, uitgevoerd door een team van inspecteurs, werkvoorbereiders en maintenance engineers”, licht Robin toe.

Resultaten en uitdagingen

Het project bracht aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Robin licht toe dat het team onder flinke tijdsdruk moest presenteren: “Binnen een half jaar een effectieve strategie ontwikkelen en uitvoeren. Dit werd verder gecompliceerd door de omvang van het areaal. Gelukkig slaagde het team erin om, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, een kwalitatieve nulmeting op te leveren. Dit succes is behaald door het managen van verwachtingen, uitwisselen van onderlinge verwachtingen en duidelijk uitzetten van de lijnen.”

Leerpunten

Robin blikt terug op een hectische maar leerzame periode. “Het managen van tijdsdruk en verwachtingen van diverse stakeholders vereist een gedegen aanpak.” Zijn ervaring als beoordelaar en gebruiker van nulmetingen verrijkte hem in zijn rol als projectleider. “Het project toonde aan dat wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid de sleutel waren tot het succesvol tot stand brengen van de nulmeting in samenwerking met Rijkswaterstaat.”

Succesvolle afronding

Het project Nulinspecties Vitaal onderstreept niet alleen de technische bekwaamheid van het team onder leiding van Robin Jansen, maar benadrukt ook het belang van effectieve communicatie, samenwerking en het managen van verwachtingen in complexe projecten. De succesvolle afronding van dit project legt een solide basis voor verdere samenwerking en prestaties binnen de grotere context van het Rijkswaterstaat-contract.