Faam helpt een afvalverwerker bij het opstellen van SAMP

Faam schrijft momenteel het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) voor een grote afvalverwerker. In het SAMP worden de organisatiedoelstellingen vertaald naar de assetmanagement doelstellingen en toegelicht hoe deze doelen bereikt gaan worden. Deze doorvertaling wordt door ISO 55001 ook wel de ‘line of sight’ genoemd.

Bij onze klant is heel veel informatie aanwezig. Alleen is nog niet eerder de slag gemaakt om dit vanuit assetmanagent perspectief in een overkoepelend document (het SAMP) op te schrijven. En dit vervolgens te delen met de belanghebbenden. Het is mooi om te zien dat de organisatie het nut en de noodzaak van het SAMP steeds beter gaat zien en enthousiast wordt om de logica tussen doelen en plannen te verbeteren! Wij verzamelen en structureren de informatie, begeleiden sessies en schrijven het netjes op.

Ook de veranderende wereld van afvalverwerking kan prima opgenomen worden in het document. Deze veranderingen hebben namelijk impact op de functie, functie-eisen en de assets in de fabriek. Door dit op hoofdlijnen op te nemen in het SAMP, kan dit in een volgend stadium eenvoudig en logisch vertaald worden naar onderliggende Assetmanagement plannen.

Wij vinden het erg leuk om dit document te mogen schrijven en zo de basis te leggen voor de assetmanagement organisatie. Heeft uw organisatie ook behoefte aan een SAMP? Neem contact op en we spreken onze mogelijkheden graag met u door!