Faam leidt NEN 2660 project: ‘Wij dichten de kloof tussen theorie en praktijk’

Sinds oktober 2023 heeft assetmanager Dirk Hopmans (35) zich aangesloten bij Faam. Als rapporteur speelt hij een rol in het tot stand brengen van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor de NEN 2660 normering.

“De NEN 2660 richt zich op het ontwikkelen van uniforme gegevensmodellen om de informatie-uitwisseling binnen en tussen organisaties te verbeteren. Dit voorkomt de wildgroei van gegevensmodellen, die anders de communicatie en samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kan belemmeren”, licht Dirk toe.

De rol van Faam

Dirk voegt als rapporteur waarde toe door de voortgang en totstandkoming van de NPR te begeleiden. Deze NPR fungeert als een praktische uitwerking van de NEN 2660 normering. Met als doel deze begrijpelijker en toepasbaar te maken voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dirk: “Door middel van de NPR dichten we de kloof tussen theorie en praktijk. Dit zorgt ervoor dat verschillende partijen als opdrachtnemers, opdrachtgevers, databeheerders en asset owners efficiënter samenwerken.”

Concrete voorbeelden en doelstellingen

Een mooi praktijkvoorbeeld van het project is de ontwikkeling van usecases voor wegverharding en gebouwen. “Door deze concrete voorbeelden worden gebruikers verleid om de normering toe te passen”, licht Dirk toe. Dit project loopt nog tot het einde van 2024 en streeft ernaar om een structurele verbetering in de samenwerking en gegevensuitwisseling binnen de infra- en gebouwen sector te realiseren.

Toekomstige impact

Met de totstandkoming van de NPR voor de NEN 2660 normering zet Faam een belangrijke stap richting een meer gestroomlijnde en efficiënte gegevensuitwisseling in de gebouwde omgeving. Dit verbetert niet alleen de samenwerking tussen verschillende partijen en de grip op vervangingsopgave in een bredere context. Het draagt ook bij aan integraal overwogen keuzes en een duurzamere en meer georganiseerde sector.