Actueel - Gert-Jan behaalt Best Value B-certificaat - Faam

Gert-Jan behaalt Best Value B-certificaat

Faam helpt aannemers met het opstellen van de winnende aanbieding voor aanbestedingen van onderhoudscontracten. Vaak gaat het om complexe en integrale contracten met een grote financiële waarde.

De afgelopen jaren zijn veel contracten aanbesteed op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Bij deze aanpak wordt de opdracht gegund aan de partij die de laagste fictieve prijs heeft ingediend: een combinatie van prijs en ‘plan van aanpak’. Faam heeft in de afgelopen jaren meegewerkt aan het bedenken en schrijven van veel EMVI-plannen.

De aanbestedende diensten gaan steeds meer gebruik maken van de Best Value aanpak. Deze aanpak gaat meer uit van ‘bewezen resultaten’. Een aanbieding bestaat uit een prijs en prestatiebeloftes die te verifiëren zijn. Daarnaast maken interviews een belangrijk onderdeel uit van de totale beoordeling van de aanbieding.

Om ook in Best Value aanbestedingen van waarde te kunnen zijn, heeft Gert-Jan een cursus ‘Best Value’ gevolgd en daarmee het B-certificaat behaald. Hierdoor weet Faam wat in dit type aanbestedingen van belang is en hoe de winnende aanbieding opgebouwd moet worden. Eye-opener voor Gert-Jan was dat het van groot belang is feiten te verzamelen, al ruim voordat de aanbesteding überhaupt start. Pas dan kun je echt een onderscheidende en betrouwbare aanbieding maken!